Bản tin Dak Lak

Địa điểm du lịch

Du lịch Krông Bông: Tiếc thay vùng đất đẹp

Du lịch Krông Bông: Tiếc thay vùng đất đẹp

Huyện Krông Bông là khu vực có nhiều cảnh quan đẹp, có bề dày lịch sử và có nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc... nhưng thực tế phát triển du lịch tại đây chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có.

Xem thêm