Bản tin Dak Lak

Thu hồi đất rừng sản xuất có được bồi thường không?

Ngày nay nhiều người thắc mắc rằng thu hồi đất rừng sản xuất có được bồi thường không. Theo như quy định của Luật đất đai thì việc thu hồi đất rừng sản xuất có được bồi thường hay là không còn phụ thuộc vào các trường hợp khác nhau. Để tìm hiểu thông tin kỹ hơn về vấn đề này mời các bạn theo dõi ngay bài viết dưới đây của chúng tôi.

Điều kiện để thu hồi đất rừng sản xuất

Thu hồi đất rừng sản xuất theo luật hiện hành chỉ được tiến hành khi thuộc một trong những trường hợp thu hồi theo quy định của pháp luật đất đai, cụ thể như sau:

+ Thu hồi đất rừng sản xuất vì mục đích quốc phòng, an ninh.

+ Phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia.

+ Đảm bảo mục đích quốc phòng, an ninh phát triển kinh tế - xã hội lợi ích của quốc gia, công cộng.

+ Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai.

+ Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo quy định của pháp luật, tự nguyện trả lại đất hay đất có nguy cơ đe dọa tới tính mạng của con người.

Khi đã có những căn cứ hay mục đích thuộc vào các trường hợp được pháp luật cho phép thu hồi đất thì chủ thể có thẩm quyền sẽ tiến hành các thủ tục thu hồi đất rừng sản xuất.

Điều kiện thu hồi đất rừng sản xuất
Điều kiện thu hồi đất rừng sản xuất

Thu hồi đất rừng sản xuất có được bồi thường không?

Đối với những người sử dụng đất rừng sản xuất trong trường hợp nhà nước thu hồi nếu như có đủ điều kiện bồi thường được quy định tại Điều 75 của Luật Đất đai năm 2013 thì được bồi thường.

Điều kiện để được bồi thường khi bị thu hồi đất rừng sản xuất là:

+ Các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm.

+ Cộng đồng dân cư, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng đang sử dụng đất nhưng không phải đất do Nhà nước giao, cho thuê, hay người Việt Nam định cư ở nước ngoài được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất và phải trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

+ Nhận chuyển nhượng về quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế được bồi thường khi bị thu hồi đất rừng sản xuất.

+ Các tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. Nhận quyền thừa kế quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất đã nộp, tiền nhận chuyển nhượng cũng đã trả và không có nguồn gốc từ ngân sách của nhà nước.

+ Các tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao và được Nhà nước cho thuê đất và trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

+ Các tổ chức kinh tế, người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài, các doanh nghiệp có vốn đầu tư ở nước ngoài đã được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc bán kết hợp với cho thuê, cho thuê đất và trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Khi đủ điều kiện này thì cần phải có giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất theo đúng quy định của pháp luật nhưng chưa được cấp thì mới nhận được bồi thường khi bị thu hồi đất rừng sản xuất.

Tùy vào trường hợp sẽ được bồi thường khi thu hồi đất rừng sản xuất
Tùy vào trường hợp sẽ được bồi thường khi thu hồi đất rừng sản xuất

Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại sau khi thu hồi đất rừng sản xuất

Sau thu hồi đất rừng sản xuất sẽ được bồi thường như sau:

Được bồi thường về chi phí đầu tư đối với đất còn lại khi nhà nước thực hiện thu hồi đất rừng sản xuất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì mục đích của quốc gia, công cộng. Đất được bồi thường là đất rừng sản xuất nhưng không thuộc vào những trường hợp sau đây:

+ Đất đã được nhà Nước giao và không thu tiền sử dụng đất. Ngoại trừ đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho hộ gia đình, các cá nhân trực tiếp vào sản xuất nông, lâm nghiệp.

+ Đất được Nhà nước giao cho các tổ chức thuộc những trường hợp có thu tiền sử dụng đất nhưng lại được miễn tiền sử dụng đất.

+ Đất được Nhà nước cho thuê và trả tiền thuê đất hàng năm.

+ Đất nông nghiệp thuộc vào quỹ đất công ích của xã, phường và thị trấn.

+ Đất nhận khoán để sản xuất nông lâm nghiệp.

Khi nhà nước thu hồi đất rừng sản xuất thì sẽ được bồi thường chi phí đầu tư vào đất trong hạn mức của các hộ gia đình, các cá nhân theo như quy định tại điều 77 Luật Đất đai năm 2013.

Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại sau khi thu hồi đất rừng sản xuất
Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại sau khi thu hồi đất rừng sản xuất

Như vậy thông qua bài viết này chắc hẳn đã giúp bạn trả lời được thắc mắc thu hồi đất rừng sản xuất có bồi thường không. Hy vọng đây sẽ là những thông tin có ích dành cho các bạn.

Xem thêm: