Bản tin Dak Lak

Những điều mới trong bộ luật kinh doanh mới nhất hiện nay

Nắm bắt bộ luật kinh doanh mới sẽ giúp những người thành lập doanh nghiệp vận hành và điều hướng doanh nghiệp mình phát triển đúng hướng, không trái pháp luật. Hãy theo dõi bài viết dưới đây để cập nhật những điểm mới trong bộ luật kinh doanh 2020.

Bổ sung thêm các đối tượng không được thành lập doanh nghiệp

Bộ luật kinh doanh mới nhất hiện nay bổ sung thêm các đối tượng không được phép thành lập và quản lý doanh nghiệp gồm:

  • Những người gặp khó khăn trong vấn đề nhận thức và làm chủ hành vi của mình.
  • Đối tượng là công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, không tính những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp.
  • Cấm hoạt động, cấm kinh doanh trong một số lĩnh vực nhất định đối với các tổ chức là pháp nhân thương mại theo quy định của Bộ luật Hình sự.
Bổ sung thêm các đối tượng không được thành lập doanh nghiệp
Bổ sung thêm các đối tượng không được thành lập doanh nghiệp

Quy định loại trừ trường hợp giải thể do bị thu hồi GCN đăng ký doanh nghiệp

Quy định tại d khoản 1 Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020: “Doanh nghiệp bị giải thể trong trường hợp bị thu hồi GCN đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác”. Điểm mới được quy định này nhằm đảm bảo tính đồng bộ với các quy định tại Luật Quản lý thuế.

Sửa đổi quy định xử lý phần vốn góp trong một số trường hợp đặc biệt

Việc sử lý vốn góp trong một số trường hợp đặc biệt được sửa đổi, bổ sung như sau: Quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong công ty bị hạn chế/mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi sẽ được thực hiện thông qua người đại diện.

Nếu thành viên tặng, cho một phần hoặc toàn bộ số vốn đã góp vào công ty cho người khác thì người được tặng, cho sẽ trở thành thành viên công ty theo các quy định sau:

  • Người được tặng, cho là đối tượng thừa kế theo pháp luật theo quy định của Bộ luật Dân sự sẽ mặc nhiên trở thành thành viên công ty;
  • Nếu người được cho tặng không thuộc đối tượng được quy định tại điểm a khoản 6 Điều 53 thì người này phải có sự chấp thuận của Hội đồng thành viên mới được trở thành thành viên công ty.
  • Nếu thành viên công ty là cá nhân đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, đang bị tạm giam hay đang bị phạt tù thì thành viên đó có quyền ủy quyền cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình tại công ty.
  • Nếu thành viên công ty là cá nhân bị Tòa án cấm hành nghề hoặc là pháp nhân thương mại bị Tòa án cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định thuộc phạm vi ngành, nghề kinh doanh của công ty thì thành viên này không được hành nghề, chấm dứt hoạt động, kinh doanh liên quan.
Sửa đổi quy định xử lý phần vốn góp trong một số trường hợp đặc biệt
Sửa đổi quy định xử lý phần vốn góp trong một số trường hợp đặc biệt

Bỏ quy định về thông báo mẫu dấu doanh nghiệp trước khi sử dụng

Luật Doanh nghiệp 2020 đã bỏ bớt quy định về con dấu là “Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp” tại Luật Doanh nghiệp 2014. Trong đó, các quy định mới nhất trong luật doanh nghiệp 2020 gồm:

  • Dấu bao gồm dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử hoặc dấu được khắc tại cơ sở khắc dấu.
  • Doanh nghiệp có quyền được quy định loại dấu, số lượng, nội dung và hình thức dấu của văn phòng đại diện, chi nhánh, doanh nghiệp và các đơn vị khác của doanh nghiệp.
  • Việc quản lý và lưu giữ con dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty/Quy chế do văn phòng đại diện, chi nhánh, doanh nghiệp và các đơn vị khác của doanh nghiệp khác ban hành. Doanh nghiệp sẽ sử dụng con dấu này trong cách giao dịch theo quy định của pháp luật.
Bỏ quy định về thông báo mẫu dấu doanh nghiệp trước khi sử dụng
Bỏ quy định về thông báo mẫu dấu doanh nghiệp trước khi sử dụng

Thay đổi khái niệm doanh nghiệp nhà nước

Luật Doanh nghiệp 2014 quy định khái niệm doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Điều luật này được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020, khái niệm doanh nghiệp nhà nước được quy định mới bao gồm các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định tại Điều 88 Luật này.

Doanh nghiệp nhà nước phải thành lập Ban Kiểm soát

Nếu Luật Doanh nghiệp 2014 quy định bổ nhiệm 01 Kiểm soát viên hoặc thành lập Ban kiểm soát gồm 03 đến 05 Kiểm soát viên. Thì tại khoản 1 Điều 65 Luật Doanh nghiệp 2020, quy định đã được đổi mới như sau: Dựa trên quy mô của công ty mà cơ quan đại diện chủ sở hữu sẽ quyết định thành lập từ 1 đến 5 kiểm soát viên, trong đó sẽ có một người làm Trưởng Ban kiểm soát.

Kiểm soát viên sẽ có nhiệm kỳ không quá 5 năm và có thể được bổ nhiệm lại nhưng không quá 2 nhiệm kỳ liên tục tại công ty đó. Nếu ban kiểm soát chỉ có 1 kiểm soát viên thì Kiểm soát viên đó đồng thời là Trưởng Ban kiểm soát và bắt buộc phải có đầy đủ những tiêu chuẩn trở thành một Trưởng Ban kiểm soát.

Doanh nghiệp nhà nước phải thành lập Ban Kiểm soát
Doanh nghiệp nhà nước phải thành lập Ban Kiểm soát

Trên đây là một số điểm mới trong bộ luật kinh doanh mới nhất mà chúng tôi muốn chia sẻ đến bạn. Mong rằng, những chia sẻ này thực sự hữu ích, giúp bạn dễ dàng nắm bắt được những điều luật mới của Luật Doanh nghiệp Việt Nam 2020.

Xem thêm: