Bản tin Dak Lak

Nghị định hướng dẫn luật doanh nghiệp 2022 về đăng ký kinh doanh

Mới đây, chính phủ đã ban hành Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về đăng ký doanh nghiệp. Cụ thể nghị định hướng dẫn Luật Doanh nghiệp 2022 này như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Phạm vi điều chỉnh của nghị định hướng dẫn luật doanh nghiệp 2022

Nghị định đăng ký doanh nghiệp quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh. Nghị định quy định cả về Cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp và hộ kinh doanh.

Nghị định quy định việc liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, văn phòng đại diện, chi nhánh, sử dụng lao động, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp,... phải được thực hiện theo quy định tại Nghị định của Chính phủ.

Phạm vi điều chỉnh của nghị định hướng dẫn luật doanh nghiệp 2022

Phạm vi điều chỉnh của nghị định hướng dẫn luật doanh nghiệp 2022

Đối tượng áp dụng nghị định hướng dẫn luật doanh nghiệp 2022

Nghị định hướng dẫn luật doanh nghiệp mới nhất về đăng ký doanh nghiệp quy định về đối tượng áp dụng cụ thể như sau:

  • Cá nhân, tổ chức trong nước và cá nhân, tổ chức nước ngoài thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam.
  • Các nhân, thành viên kinh doanh hộ gia đình thực hiện đăng ký hộ kinh doanh theo nội dung Nghị định này quy định.
  • Cơ quan đăng ký kinh doanh.
  • Cơ quan quản lý thuế.
  • Các cá nhân, tổ chức có liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật.
Đối tượng áp dụng nghị định hướng dẫn luật doanh nghiệp 2022
Đối tượng áp dụng nghị định hướng dẫn luật doanh nghiệp 2022

Nguyên tắc áp dụng giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Người thành lập doanh nghiệp có trách nhiệm tự kê khai hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về tính trung thực, hợp pháp và chính xác của các thông tin kê khai trong hồ sơ và các báo cáo khác trước pháp luật.

Nếu công ty TNHH và công ty có cổ phần có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo pháp luật đảm nhiệm nhiệm vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp là người đảm bảo và chịu trách nhiệm về việc thực hiện đúng quyền hạn, nghĩa vụ của mình theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Cơ quan đăng ký kinh doanh phải có trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Và hoàn toàn không chịu trách nhiệm trước những vi phạm pháp luật của doanh nghiệp xảy ra trước và sau khi đăng ký doanh nghiệp.

Cơ quan đăng ký doanh nghiệp sẽ không có trách nhiệm giải quyết tranh chấp giữa các thành viên, cổ đông của công ty với nhau, các cá nhân tổ chức hoặc giữa tổ chức, cá nhân với doanh nghiệp.

Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, các nghị quyết, quyết định, biên bản hợp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp sẽ được thực hiện theo các quy định khác có liên quan.

Nguyên tắc áp dụng giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp
Nguyên tắc áp dụng giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Quyền và nghĩa vụ đăng ký doanh nghiệp

Thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật là quyền của mọi tổ chức, cá nhân và được Nhà nước bảo hộ.

Người thành lập doanh nghiệp có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ và kịp thời các nghĩa vụ về đăng ký doanh nghiệp, công khai thông tin thành lập và hoạt động của doanh nghiệp theo quy định và các văn bản pháp luật có liên quan.

Nghiêm cấm các Cơ quan đăng ký kinh doanh gây khó khăn đối với cá nhân, tổ chức trong khi tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, các thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Mỗi bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp tuyệt đối không được ban hành quy định, văn bản về đăng ký doanh nghiệp áp dụng riêng cho địa phương mình. Những quy định về đăng ký doanh nghiệp được ban hành bởi bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp trái với quy định trong Nghị định này đều không có giá trị.

Quyền và nghĩa vụ đăng ký doanh nghiệp
Quyền và nghĩa vụ đăng ký doanh nghiệp

Quy định về giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh, đăng ký địa điểm kinh doanh sẽ được cấp cho doanh nghiệp, văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Nội dung trên giấy sẽ căn cứ vào thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũng đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký thuế của doanh nghiệp và không phải là giấy phép kinh doanh.

Nếu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện,...được lưu dưới dạng dữ liệu điện tử có thông tin khác so với bản giấy thì Giấy chứng nhận chứa nội dung ghi đúng theo nội dung hồ sơ đăng ký mới có giá trị pháp lý.

Trên đây là một số thông tin về nghị định hướng dẫn luật doanh nghiệp 2022 về đăng ký doanh nghiệp để các bạn tham khảo. Mong rằng, bài viết trên đây sẽ cung cấp đến bạn những thông tin hữu ích, giúp bạn hiểu hơn về nghị định hỗ trợ doanh nghiệp này.

Xem thêm: