Bản tin Dak Lak

Hướng dẫn cách làm thủ tục phá sản công ty mới nhất

Thủ tục phá sản được thực hiện khi doanh nghiệp mất khả năng thanh toán và bị Tòa án tuyên bố chấm dứt hoạt động. Vậy thủ tục phá sản là thủ tục gì? Các bước làm việc tại cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thủ tục phá sản như thế nào?

Thủ tục phá sản là thủ tục gì?

Thủ tục phá sản là một dạng thủ tục về pháp lý nhằm giải quyết các tình trạng mất khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Nếu kết quả giải quyết không thể đưa doanh nghiệp thoát khỏi tình trạng không còn khả năng thanh toán thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ đưa ra quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp.

Thủ tục phá sản là thủ tục gì?
Thủ tục phá sản là thủ tục gì?

Điều kiện để doanh nghiệp được công nhận phá sản

Khái niệm phá sản được quy định trong Luật Phá sản 2014, phá sản là tình trạng của doanh nghiệp mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân đưa ra quyết định tuyên bố phá sản. Như vậy, để được công nhận phá sản, doanh nghiệp cần đáp ứng đủ 2 điều kiện là mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân tuyên bố phá sản.

Trong đó, doanh nghiệp mất khả năng thanh toán là doanh nghiệp không đủ năng lực thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 3 tháng để từ ngày đến hạn thanh toán.

Doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ thanh toán gồm 2 trường hợp là: Không có tài sản để thanh toán các khoản nợ và có tài sản nhưng không thanh toán các khoản nợ.

Điều kiện để doanh nghiệp được công nhận phá sản
Điều kiện để doanh nghiệp được công nhận phá sản

Thủ tục phá sản doanh nghiệp 2014

Luật Phá sản 2014 quy định thủ tục phá sản doanh nghiệp sẽ được thực hiện theo những bước sau:

Bước 1: Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Người có quyền và nghĩa vụ liên quan tới doanh nghiệp sẽ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản tới cơ quan có thẩm quyền (Tòa án).

Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản
Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Bước 2: Tòa án nhận đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Sau khi nhận đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, Tòa án sẽ xem xét. Nếu đơn hợp lệ sẽ thông báo cho người có quyền và nghĩa vụ liên quan tới doanh nghiệp tới nộp lệ phí và tạm ứng phí phá sản. Nếu đơn chưa hợp lệ, Tòa án sẽ yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn.

Trường hợp người nộp đơn không có quyền nộp đơn hoặc từ chối sửa đơn thì Tòa án sẽ trả lại đơn.

Bước 3: Tòa án thụ lý đơn

Khi nhận được biên lai nộp lệ phí phá sản và biên lai nộp tạm ứng chi phí phá sản, Tòa án nhân dân thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Sau đó, tòa án đưa ra quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản doanh nghiệp. Bước này sẽ không áp dụng với trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản theo thủ tục rút gọn.

Bước 4: Mở thủ tục phá sản

Khi có quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản, Tòa án có trách nghiệm phải gửi thông báo đến những người có liên quan.

Trong thời gian quyết quyết các mở thủ tục phá sản, những người có liên quan có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền thực hiện các biện pháp bảo toàn tài sản như: Tạm đình chỉ thực hiện hợp đồng, tuyên bố giao dịch vô hiệu,...

Bước 5: Hội nghị chủ nợ

Doanh nghiệp tuyên bố phá sản cần triệu tập Hội nghị chủ nợ gồm 2 lần:

+ Hội nghị chủ nợ lần thứ nhất: Hội nghị này được coi là hợp lệ khi có số chủ nợ tham gia đại diện cho ít nhất 51% tổng số nợ không có bảo đảm. Trường hợp không đáp ứng được thì hội nghị chủ nợ lần 1 bị hoàn để chuẩn bị mở hội nghị lần 2.

+ Hội nghị chủ nợ lần thứ hai: Tại phiên hội nghị này có thể đưa ra một số kết luận sau:

  • Đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản;
  • Đề nghị áp dụng các biện pháp phục hồi hoạt động kinh doanh;
  • Đề nghị tuyên bố phá sản.

Bước 6: Ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản

Nếu doanh nghiệp không thực hiện được phương án phục hồi hoạt động kinh doanh hoặc hết thời thực hiện các phương án phục hồi hoạt động kinh doanh nhưng doanh nghiệp vẫn mất khả năng thanh toán. Cơ quan có thẩm quyền sẽ đưa ra quyết định tuyệt bộ doanh nghiệp bị phá sản.

Ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản
Ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản

Bước 7: Tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản

Sau khi có quyết định doanh nghiệp phá sản, doanh nghiệp sẽ thực thi tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản. Đồng thời thanh lý tài sản phá sản, phân chia tiền thu được từ việc bán tài sản của doanh nghiệp cho các đối tượng theo thứ tự phân chia tài sản.

Thứ tự phân chia tài sản khi Tòa án ra quyết định tuyên bố phá sản như:

  • Chi phí phá sản; BHXH, BHYT, trợ cấp thôi việc, quyền lợi khác theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể đã ký kết;
  • Khoản nợ phát sinh khi mở thủ tục phá sản;
  • Các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; Khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho chủ nợ,...
  • Chủ doanh nghiệp tư nhân.

Trên đây là một số thông tin về cách làm thủ tục phá sản công ty để các bạn tham khảo. Mong rằng, những chia sẻ của chúng tôi thực sự hữu ích, giúp bạn nắm rõ hơn về các thủ tục phá sản công ty.

Xem thêm: