Bản tin Dak Lak

Pháp luật

Các trường hợp bị cấm thành lập doanh nghiệp

Các trường hợp bị cấm thành lập doanh nghiệp

Mọi cá nhân, tổ chức đều có quyền được tự do kinh doanh các ngành nghề mà pháp luật không cấm. Tuy nhiên, không phải cá nhân, tổ chức nào cũng có quyền được thành lập doanh nghiệp. Vậy, Luật doanh...

Xem thêm