Bản tin Dak Lak

Pháp luật

Cát tặc lộng hành các con sông

Cát tặc lộng hành các con sông

Mặc dù cơ quan chức năng quy định rõ đơn vị nào được khai thác cát, đơn vị nào cấm không được khai thác và khai thác với công suất bao nhiêu... nhưng vẫn còn nhiều vi phạm. Trên các con sông thuộc...

Xem thêm