Bản tin Dak Lak

Đất 50 năm có bị thu hồi không? Giá đền bù đất là bao nhiêu?

Một trong những vấn đề mà được người dân quan tâm và cảm thấy lo ngại trong giao dịch mua đất đó chính là đất 50 năm có bị thu hồi không nếu như hết thời hạn sử dụng và mức giá đền bù là bao nhiêu. Để tìm câu trả lời thích hợp nhất mời các bạn theo dõi ngay bài viết dưới đây của chúng tôi.

Đất 50 năm có bị thu hồi không?

Đất 50 năm chính là một loại đất có thời hạn sử dụng 50 năm kể từ ngày cấp. Đây là một cách gọi của người dân nhằm ám chỉ những khu đất chỉ có thời hạn sử dụng là 50 năm.

Theo như quy định tại Khoản 3, Điều 210 của Luật Đất đai năm 2013 đã có quy định rõ ràng rằng đất nông nghiệp 50 năm là đất được tiếp tục sử dụng nếu như có nhu cầu mà không cần phải tiến hành thủ tục gia hạn. Còn đối với những trường hợp đất 50 năm còn lại thì đều cần phải thực hiện gia hạn thêm về thời gian sử dụng nếu như muốn tiếp tục sử dụng đất. Tại điều 210 Điều khoản chuyển tiếp cũng đã có quy định rõ ràng.

+ Đối với người được Nhà nước cho thuê đất trước ngày 1/7/2004 và trả tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian thuê hoặc trả tiền thuê đất trước nhiều năm và thời gian thuê đất đã trả tiền còn lại ít nhất là 5 năm. Trong trường hợp này các tổ chức kinh tế sẽ có quyền và nghĩa vụ thực hiện quyền sử dụng đất đúng với quy định.

+ Trường hợp các chủ đầu tư được Nhà nước giao cho thuê đất và có thu tiền thuê hàng năm để xây dựng, kinh doanh... mà cho thuê lại đất có kết cấu hạ tầng theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. Khi luật này có hiệu lực thi hành thì các chủ đầu tư cần phải tiến hành nộp tiền cho Nhà nước theo đúng quy định.

+ Các cá nhân, hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp đã được giao đất và được công nhận quyền sử dụng đất trước ngày mà Luật này có hiệu lực thi hành thì khi hết thời hạn sử dụng đất nếu có nhu cầu tiếp tục thì vẫn được sử dụng đất theo thời hạn đã được quy định tại Khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai hiện hành.

+ Các cá nhân, hộ gia đình nếu đang sử dụng diện tích đất nông nghiệp được giao quá với hạn mức mà luật quy định thì phải chuyển sang thuê đất theo đúng như quy định.

Tóm lại nếu trong trường hợp không có nhu cầu tiếp tục sử dụng diện tích đất 50 năm Nhà nước giao và không tiến hành thủ tục gia hạn về thời gian sử dụng đất thì Nhà nước sẽ tiến hành thu hồi đất và không được bồi thường về thu hồi đất theo đúng quy định tại điều 43 Luật Đất đai năm 2013 về những trường hợp thu hồi đất mà không bồi thường.

Đất 50 năm bị thu hồi nếu như không có nhu cầu sử dụng và tiến hành gia hạn
Đất 50 năm bị thu hồi nếu như không có nhu cầu sử dụng và tiến hành gia hạn

Mức giá đền bù đất 50 năm khi bị thu hồi

Theo quy định tại Điều 75 Luật Đất đai năm 2013 đã có quy định về bồi thường cho đất 50 năm khi bị Nhà nước thu hồi nhằm phục vụ cho các mục đích về quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích của quốc gia.

Theo đó đối với người sử dụng đất không phải đất thuê và trả tiền hàng năm, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà chưa được cấp thì khi Nhà nước tiến hành thu hồi đất 50 năm bạn sẽ được bồi thường với một mức giá đền bù được tính như sau:

Bồi thường các chi phí đầu tư vào đất 50 năm

Chi phí đầu tư vào đất 50 năm sẽ được tính là bao gồm các loại chi phí mà người sử dụng đất đã đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng. Tuy nhiên đến thời điểm những cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất còn chưa thu hồi hết thì phần chi phí đầu tư vào đất còn lại sẽ được tính theo công thức:

P = ((P1+ P2+ P3+ P4)/T1) x T2

Trong đó:

  • P: Chi phí đầu tư vào đất 50 năm.
  • P1: Chi phí san lấp mặt bằng.
  • P2: Chi phí cải tạo đất đối với đất 50 năm phục vụ nông nghiệp.
  • P3: Chi phí gia cố.
  • P4; Các chi phí khác.
  • T1: Thời hạn sử dụng đất.
  • T2: Thời hạn sử dụng đất còn lại.
Bồi thường chi phí đầu tư vào đất 50 năm
Bồi thường chi phí đầu tư vào đất 50 năm

Bồi thường về thiệt hại cây trồng trên đất (Nếu có)

Nếu như là cây hàng năm thì mức bồi thường sẽ được tính bằng giá trị sản lượng của vụ thu hoạch.

Bồi thường về nhà ở, thiệt hại công trình trên đất (Nếu có)

Khi nhà ở, công trình sinh hoạt phục vụ và gắn liền với các cá nhân, hộ gia đình, hay người Việt Nam định cư ở nước ngoài và buộc phải tháo dỡ toàn bộ hoặc một phần còn lại không đủ đảm bảo an toàn thì chủ sở hữu tài sản sẽ được bồi thường bằng giá trị xây mới của công trình với tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương.

Bồi thường về nhà ở, thiệt hại công trình trên đất
Bồi thường về nhà ở, thiệt hại công trình trên đất

Trên đây là toàn bộ thông tin có liên quan tới vấn đề đất 50 năm có bị thu hồi không và mức giá đền bù đất 50 năm. Hy vọng rằng những chia sẻ này sẽ giúp bạn cảm thấy an tâm hơn khi quyết định mua nhà đất.

Xem thêm: