Bản tin Dak Lak

Các dự án không thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất (Mới nhất)

Hiện nay các trường hợp thu hồi đất sẽ bao gồm nhà nước thu hồi đất để quy hoạch các dự án vì mục tiêu phát triển quốc gia và những dự án không thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất. Bài viết hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu dự án không thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất.

Dự án không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất là gì?

Xét về các dự án không thuộc nhà nước thu hồi đất sẽ bao gồm các trường hợp cụ thể như:

Trường hợp nằm ngoài các đối tượng bắt buộc

Theo như quy định tại Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 thì trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển về kinh tế - xã hội vì lợi ích của quốc gia sẽ bao gồm những dự án sau:

+ Những dự án quốc gia do Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ quyết định có chủ trương đầu tư, có ý nghĩa quan trọng sẽ bắt buộc phải thu hồi đất.

+ Các dự án xây dựng trụ sở của các tổ chức chính trị ở Trung ương, các cơ quan Nhà nước hay những trụ sở của tổ chức ngoại giao, các công trình văn hóa, di tích lịch sử...

+ Những dự án xây dựng khu đô thị mới, các khu chế xuất, khu – cụm công nghiệp, các khu kinh tế hay khu công nghệ cao hoặc những dự án có vốn đầu tư bằng nguồn vốn ODA.

+ Những dự án xây dựng về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng về xã hội cấp quốc gia. Nó bao gồm những công trình thủy lợi, công trình giao thông, điện lực cùng với đó là hệ thống dẫn, chứa khí đốt, xăng dầu...

+ Dự án xây dựng những công trình phục vụ cho lợi ích chung của cộng đồng dân cư. Chẳng hạn như các dự án tái định cư, nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ cho sinh viên, công vụ...

+ Các dự án về xây dựng những khu chế biến nông – lâm – thủy sản hay những dự án phát triển về phòng rừng hộ và phòng đặc dụng.

+ Những dự án khai thác khoáng sản đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trừ những trường hợp khai thác khoáng sản để làm than bùn hay những vật liệu xây dựng hoặc những khu vực có khoáng sản nhỏ lẻ và phân tán.

Như vậy đối với những dự án nào không nằm trong phạm vi các đối tượng trên thì sẽ không thuộc vào diện bị nhà nước thu hồi đất.

Đất bị thu hồi để thực hiện các dự án phục vụ lợi ích quốc gia
Đất bị thu hồi để thực hiện các dự án phục vụ lợi ích quốc gia

Trường hợp các chủ đầu tư nhận thuê, chuyển nhượng hoặc góp vốn bằng quyền sử dụng đất từ người sở hữu đất

Theo như quy định tại điều 40 Khoản 2 của Luật Đất đai thì đối với các dự án sản xuất, kinh doanh phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, các nhà đầu tư nhận thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng đất của những người sở hữu đất thì không phải thực hiện thủ tục thu hồi đất.

Những trường hợp nào mà chủ đầu tư đàm phán với người sở hữu đất khi muốn thu hồi đều được pháp luật quy định một cách rõ ràng. Theo đó quyền lợi của người sở hữu đất khi bị thu hồi không phải là Nhà nước sẽ được đảm bảo theo đúng quy định của Pháp Luật.

Khi người sở hữu đất thỏa thuận cùng với chủ đầu tư và hai bên không thể đàm phán được mức bồi thường cụ thể thì bên chủ đầu tư sẽ không được phép thực hiện các dự án.

Dự án không thuộc diện Nhà nước thu hồi cần có sự thỏa thuận giữa nhà đầu tư và chủ sở hữu đất
Dự án không thuộc diện Nhà nước thu hồi cần có sự thỏa thuận giữa nhà đầu tư và chủ sở hữu đất

Điều kiện sử dụng đất dự án không thuộc trường hợp bị Nhà nước thu hồi

Theo như quy định tại Điều 16 của Nghị định số 432014/NĐ-CP đã có hướng dẫn cụ thể về việc sử dụng đất dự án không thuộc trường hợp bị Nhà nước thu hồi cần phải đảm bảo những điều kiện sau:

+ Sử dụng đất cần phù hợp với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất hàng năm của các cấp có thẩm quyền đã được phê duyệt và công bố.

+ Quỹ đất đã được giải phóng trên địa bàn không đủ để sử dụng vào mục đích kinh doanh, sản xuất, trừ những trường hợp các dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích triển khai đầu tư của Nhà nước thì sẽ đủ điều kiện sử dụng đất.

+ Nếu trong trường hợp chủ đầu tư đất nhận chuyển nhượng thì cần phải chuyển đổi mục đích sử dụng. Chủ đầu tư chỉ được tiến hành các dự án sau khi Ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền gửi văn bản về việc cho phép chuyển đối mục đích sử dụng đất. Đồng thời văn bản đó cần phải nêu rõ hạn mức sử dụng sao cho phù hợp đối với việc sử dụng đất để sản xuất và kinh doanh.

+ Trong trường hợp diện tích đất thực hiện các dự án có phần diện tích không được phép chuyển nhượng, thuê hay góp vốn bằng quyền sử dụng đất thì bên phía chủ đầu tư được phép thỏa thuận với người sở hữu đất về việc mua tài sản gắn liền với đất.

Điều kiện sử dụng đất dự án không thuộc trường hợp bị Nhà nước thu hồi
Điều kiện sử dụng đất dự án không thuộc trường hợp bị Nhà nước thu hồi

Trên đây là những chia sẻ có liên quan tới dự án không thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất. Chắc chắn rằng thông qua bài viết này đã mang đến cho bạn nhiều thông tin hữu ích nhất.

Xem thêm: