Bản tin Dak Lak

Tìm hiểu về kinh phí cưỡng chế thu hồi đất (Mới nhất)

Kinh phí cưỡng chế thu hồi đất là bao nhiêu và được lấy từ đâu là thắc mắc của rất nhiều người. Để có thể giải đáp thắc mắc này mời các bạn theo dõi ngay bài viết dưới đây của chúng tôi.

Biện pháp cưỡng chế thu hồi đất là gì?

Cưỡng chế thu hồi đất được xem là một biện pháp cuối cùng mà Nhà nước áp dụng nhằm buộc người dân cần phải thực hiện quyết định thu hồi đất. Biện pháp này được thực hiện nếu như người dân có đất bị thu hồi không chấp nhận việc thu hồi.

Bởi tính chất nhạy cảm của biện pháp này nên cần được pháp luật đưa ra những quy định cụ thể để phía cơ quan có thẩm quyền không được tùy tiện lạm dụng các biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với người có đất bị thu hồi.

Việc cưỡng chế thu hồi đất sẽ được thực hiện theo nguyên tắc tiến hành công khai, dân chủ, khách quan, đảm bảo trật tự, an toàn theo đúng quy định của pháp luật. Thời điểm để bắt đầu tiến hành cưỡng chế cần phải được thực hiện trong giờ hành chính.

Do đó người sử dụng đất có thể căn cứ vào những nguyên tắc cưỡng chế thu hồi đất trên để có thể thực hiện được biện pháp khiếu nại đến chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền.

Cưỡng chế thu hồi đất là biện pháp bắt buộc người dân thực hiện thu hồi đất
Cưỡng chế thu hồi đất là biện pháp bắt buộc người dân thực hiện thu hồi đất

Nguồn và mức kinh phí đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất

Theo như quy định của Luật Đất Đai năm 2013, kinh phí cưỡng chế thu hồi đất được thể hiện thông qua nội dung cơ bản sau;

+ Nguồn kinh phí nhằm bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện, hỗ trợ nhằm tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư sẽ được trích bằng 2% tổng số kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của các dự án, hay các tiểu dự án và trừ vào trường hợp được quy định tại Khoản 2 Điều 65 của Luật Đất đai năm 2013.

+ Đối với những dự án, tiểu dự án xây dựng về các công trình hạ tầng theo tuyến, các tổ chức làm về nhiệm vụ bồi thường được lập ra các dự toán kinh phí tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của các dự án, tiểu dự án theo khối lượng việc thực tế và mức trích không khống chế với tỷ lệ 2% của tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của các dự án hay tiểu dự án.

+ Căn cứ vào từng mức kinh phí đã được trích cụ thể của từng dự án, tiểu dự án, các tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường và xác định kinh phí dự phòng tổ chức thực hiện việc cưỡng chế kiểm đếm và cưỡng chế thu hồi đất sẽ bằng 10% kinh phí được quy định tại Khoản 1 hoặc Khoản 2 Điều 65 Luật Đất đai năm 2013 để tổng hợp vào các dự toán chung.

Kinh phí tổ chức cưỡng chế thu hồi đất được trích bằng 2% tổng kinh phí
Kinh phí tổ chức cưỡng chế thu hồi đất được trích bằng 2% tổng kinh phí

Nội dung chi phí tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất

Về nội dung chi phí tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất được xác định như sau:

+ Về chi phí thông báo, tuyên truyền vận động các đối tượng thực hiện những quyết định cưỡng chế kiểm đếm, quyết định cưỡng chế thu hồi đất bao gồm: Mức chi cụ thể do Chủ tịch Hội đồng bồi thường của dự án xác định và trình lên cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận – huyện được xem xét, quyết định điều chỉnh.

+ Chi phí mua nguyên liệu, nhiên liệu, thuê các phương tiện, thiết bị y tế, công tác phòng cháy nổ hay các phương tiện cần thiết phục vụ cho việc thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất sẽ được xác định theo chi phí thực tế đã được Chủ tịch Hội đồng thời thường của dự án và xác định trình Ủy ban nhân dân quận – huyện được xem xét và quyết định.

+ Về chi phí phục vụ cho công tác tổ chức thi hành các quyết định cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất thì có mức chi cụ thể do Chủ tịch Hội đồng bồi thường của dự án xác định trình cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận – huyện xem xét và quyết định.

+ Đối với chi phí về niêm phong, tháo dỡ và vận chuyển tài sản, di chuyển người bị cưỡng chế hay những người có liên quan ra khỏi khu đất cưỡng chế, cho thuê các địa điểm, nhân công, các phương tiện để bảo quản tài sản và các khoản chi phí thực tế hợp pháp khác phục vụ cho việc bảo quản tài sản trực tiếp khi thực hiện các cưỡng chế thu hồi đất đối với trường hợp chủ sở hữu tài sản không thanh toán thì mức chi sẽ dựa theo hợp đồng ký kết giữa các bên.

+ Đối với chi phí bảo vệ, chống tái chiếm đất sau khi tổ chức và thực hiện cưỡng chế thu hồi đất của thửa đất cưỡng chế thu hồi đến thời điểm hoàn thành việc giải phóng mặt bằng thì có mức chi cụ thể do phía Chủ tịch Hội đồng bồi thường của dự án xác định và trình cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân của quận – huyện xem xét và đưa ra quyết định.

Chi phí cưỡng chế thu hồi đất được xác định trong từng trường hợp cụ thể
Chi phí cưỡng chế thu hồi đất được xác định trong từng trường hợp cụ thể

Trên đây là những chia sẻ về kinh phí cưỡng chế thu hồi đất mới nhất. Hy vọng bài viết sẽ mang đến những thông tin hữu ích nhất cho các bạn đọc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết này của chúng tôi.

Xem thêm: