Bản tin Dak Lak

Nhà nước thu hồi đất giao cho doanh nghiệp được QĐ như thế nào?

Nhà nước thu hồi đất giao cho doanh nghiệp là biện pháp để phát triển về kinh tế, xã hội vì lợi ích chung và đem lại cho các nhà đầu tư hay doanh nghiệp cơ hội phát triển. Bài viết hôm nay chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn hiểu rõ hơn về trình tự, thủ tục thực hiện thu hồi đất giao cho doanh nghiệp. Chúng ta hãy cùng theo dõi nhé.

Nhà nước thu hồi đất giao cho doanh nghiệp có được không?

Trong pháp luật, không có các quy định rõ ràng về vấn đề Nhà nước thu hồi đất giao cho doanh nghiệp có được không. Đó là một trong những bất cập trong thu hồi đất hiện nay. Có nhiều đề xuất đã kiến nghị rằng cần sửa đổi về Luật đất đai theo hướng chính quyền địa phương chỉ thu hồi đất trong quốc phòng an ninh và tuyệt đối không được đứng ra thu hồi đất từ người dân để giao cho doanh nghiệp. Nếu trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện thu hồi đất vì mục đích kinh doanh thương mại thì cần phải tự thỏa thuận đối với chủ sử dụng đất để có thể được nhận chuyển nhượng.

Hiện nay vẫn xuất hiện các trường hợp thu hồi đất của dân giao cho doanh nghiệp hay thu hồi đất giao cho doanh nghiệp với mục đích là để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích của quốc gia hay công cộng. Do đó Nhà nước đã được thu hồi đất giao cho doanh nghiệp.

Nhà nước thu hồi đất giao cho doanh nghiệp
Nhà nước thu hồi đất giao cho doanh nghiệp

Thẩm quyền thu hồi đất giao cho doanh nghiệp

Với quy định của Điều 66, Luật Đất đai năm 2013 thì thẩm quyền thu hồi đất giao cho doanh nghiệp được quy định là:

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ quyết định thu hồi đất đối với những trường hợp cụ thể sau:

- Thu hồi đất đối với các tổ chức, các cơ sở tôn giáo hay người Việt Nam định cư ở nước ngoài, các tổ chức nước ngoài có chức năng về ngoại giao hay những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Trừ những trường hợp đã được quy định tại Khoản 2 điều 66.

- Thu hồi đất nông nghiệp thuộc vào quỹ đất công ích của xã, phường và thị trấn.

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau:

- Thu hồi đất đối với các cá nhân, hộ gia đình hay cộng đồng dân cư.

- Thu hồi đất của người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài và sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Đối với trường hợp trong khu vực thu hồi đất có cả các đối tượng được quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 66 Luật Đất đai thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ có quyết định thu hồi hoặc sẽ có ủy quyền cho ủy ban nhân dân cấp huyện được quyết định thu hồi đất.

Thẩm quyền thu hồi đất giao cho doanh nghiệp
Thẩm quyền thu hồi đất giao cho doanh nghiệp

Trình tự, thủ tục thực hiện thu hồi đất giao cho doanh nghiệp

Về trình tự, thủ tục thu hồi đất giao cho doanh nghiệp sẽ được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tiến hành xây dựng và thực hiện các kế hoạch thu hồi đất hay các thông báo về thu hồi đất.

Đối với ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền thu hồi đất sẽ ban hành thông báo thu hồi đất. Thông báo thu hồi đất này sẽ được gửi tới từng người có đất bị thu hồi và họp phổ biến người dân trong khu vực có đất bị thu hồi.

Bước 2: Điều tra, khảo sát, đo đạc và kiểm đếm nhằm có số liệu đúng và chính xác về đất đai hay tài sản bị thu hồi.

Đối với bước này người sử dụng đất sẽ có trách nhiệm phối hợp cùng với các tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng hay thực hiện các công việc điều tra, khảo sát, đo đạc và xác định về diện tích đất, thông kế về nhà ở, tài sản khác co gắn liền với đất để lập ra các phương án bồi thường hay hỗ trợ tái định cư.

Bước 3: Lập, thẩm định về các phương án tái định cư

Tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng sẽ có trách nhiệm lập ra các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cần phối hợp cùng với ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất bị thu hồi thực hiện.

Bước 4: Thực hiện về các quyết định thu hồi đất, phê duyệt và tổ chức việc thực hiện các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền sẽ có quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong cùng 1 ngày.

Bước 5: Bồi thường và nhận đất để quản lý.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định thu hồi đất có hiệu lực thi hành thì cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường cần phải chi trả tiền bồi thường và hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi.

Đối với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường hay giải phóng mặt bằng sẽ có trách nhiệm về quản lý đất đai đã được giải phóng mặt bằng.

Thủ tục thu hồi đất giao cho doanh nghiệp
Thủ tục thu hồi đất giao cho doanh nghiệp

Như vậy thông qua bài viết này chắc hẳn đã giúp các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề Nhà nước thu hồi đất giao cho doanh nghiệp. Hy vọng đây sẽ là thông tin hữu ích nhất dành cho bạn đọc.

Xem thêm: