Bản tin Dak Lak

Những quy định về bồi thường khi thu hồi đất (Mới nhất)

Đối với những người dân có đất bị thu hồi thì vấn đề họ quan tâm nhất là tiền đền bù được bao nhiêu? Để có câu trả lời, bài viết hôm nay chúng tôi sẽ tổng hợp về các quy định bồi thường khi nhà nước thu hồi đất. Chúng ta hãy cùng theo dõi nhé.

Điều kiện được đền bù khi thu hồi đất

Đối với các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất và bị nhà nước thu hồi thì sẽ được đền bù nếu như có đầy đủ các điều kiện sau:

+ Đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm.

+ Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có đầy đủ các điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng chưa được cấp.

Ngoài ra đối với những người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài và thuộc vào các đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền đối với quyền sử dụng đất ở Việt Nam và có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận nhưng chưa được cấp thì vẫn nhận được bồi thường.

Điều kiện được đền bù khi thu hồi đất
Điều kiện được đền bù khi thu hồi đất

Các trường hợp được đền bù khi thu hồi đất

Theo như quy định đền bù khi thu hồi đất, nhà nước sẽ tiến hành bồi thường cho các hộ gia đình, các cá nhân, tổ chức thuộc các trường hợp sau:

+ Nhà nước tiến hành bồi thường các chi phí đầu tư đối với đất còn lại trong trường hợp thu hồi đất vì mục đích quốc phòng – an ninh và nhằm phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích của quốc gia, công cộng.

+ Nhà nước sẽ bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại trong trường hợp thu hồi đất nông nghiệp của các hộ gia đình và các cá nhân.

+ Bồi thường về đất hay nhưng chi phí đầu tư vào đất còn lại đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp của các tổ chức kinh tế, các tổ chức sự nghiệp công lập nhằm tự chủ về tài chính, các cộng đồng dân cư hay cơ sở tôn giáo.

+ Đối với trường hợp nhà nước thu hồi đất ở thì sẽ có bồi thường về đất.

+ Nhà nước bồi thường về đất, những chi phí đầu tư vào đất còn lại đối với trường hợp thu hồi đất phi nông nghiệp mà không phải đất ở.

+ Bồi thường về đất, các chi phí đầu tư vào đất còn lại đối với trường hợp thu hồi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở của các tổ chức kinh tế, các tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ về tài chính hay cộng đồng dân cư. Hoặc bồi thường đối với đất còn lại trong trường hợp đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng hoặc những người Việt Nam định cư ở nước ngoài, các tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Ngoài bồi thường, pháp luật còn có những quy định về hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất.

Trường hợp được đền bù khi thu hồi đất
Trường hợp được đền bù khi thu hồi đất

Bảng giá đất bồi thường khi thu hồi đất

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ có quyết định về giá đất cụ thể. Các cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh sẽ có trách nhiệm giúp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể tổ chức được việc xác định giá đất cụ thể. Trong quá trình thực hiện thì cơ quan quản lý đất đai ở cấp tỉnh sẽ được thuê tổ chức có các chức năng tư vấn để xác định được giá đất và tư vấn về giá đất cụ thể.

Việc xác định giá đất bồi thường khi thu hồi đất còn phụ thuộc vào cơ sở điều tra, thu thập các thông tin về thửa đất, giá đất trên thị trường và các thông tin về giá đất đối với cơ sở dữ liệu đất đai. Cần phải áp dụng các phương pháp định giá đất cho phù hợp. Căn cứ vào từng kết quả tư vấn xác định giá đất, phía cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh trình Hội đồng thẩm giá đất để có thể xem xét trước khi trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định.

Hội đồng thẩm định giá đất sẽ bao gồm Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đóng vai trò là Chủ Tịch và đại diện của các cơ quan, tổ chức có liên quan, những tổ chức có chức năng đóng vai trò tư vấn xác định giá đất.

Giá đất bồi thường khi thu hồi đất còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố
Giá đất bồi thường khi thu hồi đất còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố

Về thời điểm xác định giá đất bồi thường khi thu hồi đất được quy định tại Điều 67 Luật Đất đai năm 2013. Đó là trước khi ban hành quyết định thu hồi đất, chậm nhất là 90 ngày đối với đất nông nghiệp, 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp thì phía cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất cần phải ban hành thông báo thu hồi đất. Như vậy tính từ thời điểm có thông báo thu hồi đất đến khi ban hành quyết định về thu hồi đất là khoảng thời gian dài. Do đó trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi đất thì các cơ quan có thẩm quyền, tổ chức chịu trách nhiệm bồi thường cần phải chi trả tiền bồi thường cho người sử dụng đất.

Bài viết trên là một số thông tin có liên quan tới quy định bồi thường khi thu hồi đất và giá đất bồi thường khi thu hồi. Hy vọng đây là những chia sẻ hữu ích giúp bạn nắm rõ hơn về vấn đề bồi thường trong thu hồi đất.

Xem thêm: