Bản tin Dak Lak

QĐ về thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng

Thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng được xem là một trong những giải pháp lớn giúp tạo động lực để phát triển về kinh tế, xã hội thông qua những dự án xây dựng về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu đô thị... Để tìm hiểu kĩ hơn về vấn đề này mời các bạn theo dõi ngay bài viết dưới đây của chúng tôi.

Những trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

Theo như quy định tại Điều 62 Luật đất đai năm 2013 đã quy định về các trường hợp nhà nước thu hồi đất để phát triển về kinh tế - xã hội, công cộng hay thu hồi đất công ích như sau:

+ Thực hiện về các dự án quan trọng cấp quốc gia do phía Quốc hội quyết định và chủ trương đầu tư.

+ Thực hiện những dự án do Thủ tướng chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư và phải thu hồi đất.

+ Thực hiện những dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đã chấp thuận mà phải thu hồi đất.

Trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích công cộng
Trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích công cộng

Sự cần thiết phải quy định về thu hồi đất để phát triển kinh tế vì lợi ích quốc gia, công cộng

Hiện nay việc thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội mang lại cho các doanh nghiệp hay các nhà đầu tư những cơ hội phát triển từ việc được giao đất để thực hiện dự án. Đồng thời nó lại làm mất đi tư liệu sản xuất của người bị thu hồi đất.

Thế nhưng với góc độ về hiệu quả kinh tế thì quy định về thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Đồng thời tạo ra những động lực về cơ sở vật chất cho quá trình thực hiện nền công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội được xuất phát từ những lý do cơ bản sau:

+ Tại Việt Nam, vấn đề đất đai là thuộc sở hữu của toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu. Nhà nước sẽ thực hiện quyền của chủ sở hữu thông qua việc giải quyết về các quyết định quy hoạch, các kế hoạch sử dụng đất và cho phép chuyển đổi về mục đích sử dụng đất, hay các quyết định chính sách điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất không phải do người sử dụng đất hay người được trao quyền sử dụng đất tạo ra. Do đó chúng ta có thể thấy được thu hồi đất chính là một phạm trù không thể thiếu trong toàn bộ những quyền của chủ sở hữu đất đai do phía nhà nước làm đại diện.

 Thu hồi đất là phạm trù không thể thiếu trong toàn bộ quyền của chủ sở hữu đất đai 
Thu hồi đất là phạm trù không thể thiếu trong toàn bộ quyền của chủ sở hữu đất đai

+ Thu hồi đất để phát triển kinh tế, cụ thể là thu hồi đất để thực hiện dự án như xây dựng khu công nghiệp, các khu chế xuất, hay khu đô thị, các dự án tái định cư... sẽ góp phần làm tăng thêm về giá trị của đất. Nó không chỉ được tập trung tại những nơi có đất bị thu hồi mà còn là những khu vực xung quanh của dự án. Đây được xem là trách nhiệm của Nhà nước trong việc thực hiện về cách chính sách quản lý đất đai, điều tiết về giá trị tăng thêm từ đất thông qua việc dịch chuyển vị trí của đất trong các dự án phát triển về kinh tế - xã hội và chuyển các loại đất khác thành đất để thực hiện dự án.

Đối với nhà nước, biện pháp thu hồi đất để phát triển về kinh tế - xã hội mang đến nhiều lợi ích đảm bảo cho công tác quản lý nhà nước. Chẳng hạn như giúp cho Nhà nước có thể thực hiện được quy hoạch sử dụng đất nhằm làm tăng tối đa về hiệu quả sử dụng của từng loại đất. Đồng thời giúp tạo điều kiện cho phía nhà đầu tư tham gia vào việc thực hiện các dự án có sử dụng đất, từ đó để kích thích nền kinh tế phát triển tốt hơn. Đồng thời nhà nước cũng không cần phải bỏ qua khoản kinh phí lớn nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng để phục vụ cho nền kinh tế hay cho nhu cầu của xã hội.

Về phía nhà đầu tư, Nhà nước thu hồi đất nhằm giao hoặc cho các tổ chức kinh tế thuê nhằm thực hiện các dự án.

Đối với người có đất bị thu hồi thì trong quá trình phát triển đất nước dựa theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tất yếu cần phải thu hồi đất nhằm phục vụ lợi ích của quốc gia, công cộng và bản thân việc này cũng có những tác động lớn tới người bị thu hồi đất. Để có thể bù đắp cho người có đất bị thu hồi về các thiệt thòi mà họ gánh chịu nhà nước cũng đã đưa ra những quy định về bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất và tái định cư dành cho người dân. Những chính sách này đang ngày càng hoàn thiện và giúp đảm bảo tốt hơn cho người có đất bị thu hồi được ổn định về đời sống và sản xuất.

 Thu hồi đất giúp nhà nước giao cho các tổ chức kinh tế thuê để thực hiện dự án
Thu hồi đất giúp nhà nước giao cho các tổ chức kinh tế thuê để thực hiện dự án

Như vậy thông qua bài viết này chắc hẳn đã giúp các bạn hiểu rõ hơn về sự cần thiết khi phải quy định về thu hồi đất để phát triển kinh tế vì lợi ích quốc gia, công cộng. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm và theo dõi bài viết này của chúng tôi.

Xem thêm: