Bản tin Dak Lak

Một số quy định về hỗ trợ khi thu hồi đất mà bạn nên biết

Đối với những trường hợp bị nhà nước thu hồi đất, ngoài việc được bồi thường thì Nhà nước còn xem xét và hỗ trợ. Để nắm rõ hơn về những quy định về hỗ trợ khi thu hồi đất các bạn không nên bỏ qua bài viết dưới đây.

Hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất là gì?

Theo quy định tại Khoản 14 Điều 13 của Luật Đất đai năm 2013 thì việc hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất đó chính là việc Nhà nước trợ giúp cho người dân có đất bị thu hồi một phần nào đó để ổn định được về đời sống, sản xuất và phát triển.

Ngoài việc người sử dụng đất bị Nhà nước thu hồi đất được bồi thường khi đủ điều kiện được bồi thường còn được phía Nhà nước xem xét và hỗ trợ. Những khoản hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất sẽ bao gồm:

+ Hỗ trợ giúp ổn định đời sống và sản xuất.

+ Hỗ trợ để đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm được những việc làm đối với các trường hợp thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, các cá nhân trực tiếp sản xuất, hay thu hồi đất ở kết hợp với kinh doanh những dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân mà phải chuyển chỗ ở.

+ Hỗ trợ tái định cư đối với những trường hợp thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở Nước ngoài, các cá nhân, hộ gia đình và phải chuyển chỗ trợ.

+ Các hỗ trợ khác.

Việc hỗ trợ khi bị Nhà nước thu hồi đất sẽ được tổ chức dưới hình thức họp trực tiếp với người dân trong khu vực có đất bị thu hồi.

Hỗ trợ khi thu hồi đất
Hỗ trợ khi thu hồi đất

Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp khi thu hồi đất

Không phải trường hợp nào sau khi bị Nhà nước thu hồi đất đều được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp. Theo như quy định tại Điểm b, Khoản 2 điều 83 của Luật Đất đai năm 2013, có 2 trường hợp được hỗ trợ chuyển đổi nghề khi thu hồi đất. Cụ thể như sau:

Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, các cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp

Trong trường hợp này đối tượng được hỗ trợ sẽ là:

+ Các hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp thuộc vào đối tượng 1, 2, 3 khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà được bồi thường bằng tiền.

+ Các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất thuộc vào các đối tượng 4, 5, 6. Trừ những trường hợp là hộ gia đình hay các cá nhân là cán bộ, công nhân viên làm trong nông, lâm trường quốc doanh, của công ty nông, lâm nghiệp và được chuyển đổi từ các nông, lâm trường quốc doanh đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc và được hưởng trợ cấp.

Với trường hợp này mức hỗ trợ bằng tiền sẽ không quá 5 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất tại địa phương đối với toàn bộ diện tích nông nghiệp bị thu hồi. Còn trong diện tích hỗ trợ diện tích đất thì diện tích được hỗ trợ không vượt quá hạn mức được giao đất nông nghiệp tại địa phương.

Hỗ trợ thu hồi đất cho người dân trực tiếp sản xuất nông nghiệp
Hỗ trợ thu hồi đất cho người dân trực tiếp sản xuất nông nghiệp

Thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân mà phải di chuyển chỗ ở

Trong trường hợp này hỗ trợ thu hồi đất sẽ được thực hiện đối với các đối tượng:

+ Các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất kết hợp với hình thức kinh doanh dịch vụ mà nguồn thu nhập chính là từ hoạt động kinh doanh dịch vụ. Khi Nhà nước thu hồi đất mà phải di chuyển chỗ ở thì sẽ được hỗ trợ vay vốn tín dụng với lãi suất ưu đãi để phát triển kinh doanh và sản xuất.

+ Đối với trường hợp người có đất thu hồi còn trong độ tuổi lao động thì sẽ được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm về việc làm.

Hỗ trợ di chuyển nhà khi Nhà nước thu hồi đất

Theo như quy định tại Điều 22 Nghị định 47/2014/NĐ-CP thì việc hỗ trợ di chuyển nhà khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở sẽ được thực hiện như sau:

+ Các hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sẽ nhận đất ở, nhà ở tái định cư mà số tiền nhận được khi bồi thường thu hồi đất nhỏ hơn giá trị của một suất tái định cư tối thiểu thì sẽ được hỗ trợ một khoản chênh lệch giữa giá trị suất tái định cư tối thiểu đối với số tiền được bồi thường về đất.

+ Đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân hay người Việt Nam định cư ở nước người có thể tự lo được chỗ ở thì ngoài việc được bồi thường về đất sẽ còn được nhận thêm một khoản tiền hỗ trợ tái định cư.

Hỗ trợ di chuyển nhà khi nhà nước thu hồi đất
Hỗ trợ di chuyển nhà khi nhà nước thu hồi đất

Với một số quy định về hỗ trợ khi thu hồi đất mà chúng tôi giới thiệu trên chắc hẳn đã giúp cho các bạn có thêm nhiều thông tin hữu ích và hiểu rõ hơn về vấn đề này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm bài viết này của chúng tôi.

Xem thêm: