Bản tin Dak Lak

Tìm hiểu về quyết định thu hồi đất của hộ gia đình

Ngày nay quyết định thu hồi đất của hộ gia đình được thực hiện và áp dụng tại nhiều địa phương trên cả nước. Mục đích nhằm phát triển về kinh tế xã hội vì lợi ích của quốc gia. Bài viết hôm nay chúng tôi sẽ cung cấp đến với các bạn những thông tin chi tiết hơn về quyết định thu hồi đất của hộ gia đình. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé.

Thẩm quyền thu hồi đất của hộ gia đình

Theo như quy định tại Điều 66 của Luật Đất đai năm 2013, thẩm quyền thu hồi đất sẽ thuộc vào các trường hợp sau:

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau:

+ Thu hồi đất đối với các tổ chức, các cơ sở tôn giáo, hay người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài, các tổ chức nước ngoài, các chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư ở nước ngoài.

+ Thu hồi đất nông nghiệp thuộc vào quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.

Thẩm quyền thu hồi đất của hộ gia đình
Thẩm quyền thu hồi đất của hộ gia đình

Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất

Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất trong các trường hợp

+ Thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư.

+ Thu hồi đất của người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Như vậy theo quy định chung thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền thu hồi đất hộ gia đình. Vì vậy các cá nhân, hộ gia đình có thể dựa vào đây để xem xét về các quyết định thu hồi đất, sao cho đúng pháp luật và đảm bảo được lợi ích của bản thân.

Trình tự, thủ tục thu hồi đất hộ gia đình

Về trình tự, thủ tục thực hiện thu đất hộ gia đình được thực hiện như sau:

Bước 1: Xây dựng và thực hiện các kế hoạch thu hồi đất, kế hoạch điều tra, khảo sát, kiểm đếm.

Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền thu hồi đất sẽ ban hành thông báo thu hồi đất. Trong đó thời hạn 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp.

Thông báo thu hồi đất sẽ được gửi tới từng người có đất bị thu hồi, họp phổ biến đến từng người dân có đất bị thu hồi. Đồng thời phải thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại trụ sở ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi.

Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ có trách nhiệm phối hợp cùng với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng và thực hiện, triển khai thực hiện về các kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc và kiểm đếm.

Lúc này người sử dụng đất sẽ có trách nhiệm phối hợp cùng với các tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng và thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc về diện tích đất, thống kê về nhà ở và các tài sản khác có gắn liền với đất để lập ra các phương án bồi thường và hỗ trợ về tái định cư.

> Xem: Quy định về hỗ trợ khi thu hồi đất

Khi đó người sử dụng đất sẽ có trách nhiệm phối hợp cùng với các tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện việc điều tra, khảo sát và đo đạc nhằm xác định diện tích đất, thống kê với nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất để có thể lập nên phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

 Xây dựng và thực hiện các kế hoạch thu hồi đất, kế hoạch điều tra, khảo sát
Xây dựng và thực hiện các kế hoạch thu hồi đất, kế hoạch điều tra, khảo sát

Bước 2: Lập, thẩm định các phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư

Tổ chức làm về nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng sẽ có trách nhiệm lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phối hợp cùng với ủy ban nhân dân cấp xã, nơi mà có đất thu hồi để tổ chức lấy ý kiến về các phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư dựa theo hình thức tổ chức họp trực tiếp cùng với người dân trong khu vực có đất bị thu hồi.

Việc tổ chức lấy ý kiến cần phải được lập thành biên bản và có giấy xác nhận từ phía đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã, đại diện Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam và đại diện những người có đất bị thu hồi.

Bước 3: Quy định về việc quyết định thu hồi đất, phê duyệt và tổ chức phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư.

Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyết định phê duyệt thu hồi đất, quyết định phê duyệt về phương án bồi thường và hỗ trợ tái định cư trong cùng một ngày.

Tổ chức làm nhiệm vụ về bồi thường, giải phóng mặt bằng sẽ có trách nhiệm phối hợp cùng với Ủy ban nhân dân cấp xã phổ biến và niêm yết công khai về quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã.

Quy định về việc quyết định thu hồi đất, phê duyệt và tổ chức phương án bồi thường
Quy định về việc quyết định thu hồi đất, phê duyệt và tổ chức phương án bồi thường

Trên đây là những thông tin xoay quanh tới quyết định thu hồi đất hộ gia đình. Hy vọng bài viết sẽ mang đến những thông tin hữu ích nhất dành cho các bạn đọc.

Xem thêm: