Bản tin Dak Lak

Thủ tục về khiếu nại, khởi kiện quyết định thu hồi đất trái pháp luật

Ngày nay tình trạng tranh chấp đất đai diễn ra ngày càng nhiều và đặc biệt là phía cơ quan chức năng đã ban hành các quyết định thu hồi đất trái pháp luật. Điều này gây ra những xâm phạm về quyền lợi của người dân. Bài viết hôm nay chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn những thông tin hữu ích nhất về thủ tục khiếu nại, khởi kiện để có thể bảo vệ được quyền lợi của mình. Chúng ta hãy cùng theo dõi nhé.

Thủ tục khiếu nại về quyết định thu hồi đất trái pháp luật

Theo như quy định tại Khoản 1 Điều 7 của Luật khiếu nại năm 2011 thì khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính hay các hành vi chính là trái pháp luật và xâm phạm trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân thì người khiếu nại sẽ khiếu nại lần đầu tới người đã ra quyết định hành chính hoặc những người có hành vi hành chính. Bạn cũng có thể khởi kiện vụ án hành chính ngay tại Tòa án dựa theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Đối với trường hợp người khiếu nại không đồng ý về quyết định giải quyết lần đầu hay quá thời hạn quy định mà khiếu nại vẫn không được giải quyền thì người dân sẽ có quyền khiếu nại lần hai tới trực tiếp thủ trưởng cấp trên của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu. Bên cạnh đó cũng có thể khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án dựa theo quy định của luật tố tụng hành chính.

Thủ tục khiếu nại đối với quyết định thu hồi trái pháp luật sẽ được cụ thể như sau:

Khiếu nại lần đầu

Người khiếu nại lần đầu đến gặp người đã ra quyết định thu hồi đất hoặc Ủy ban nhân dân nơi mà người đã ra quyết định thu hồi đất để khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp.

Thời hạn khiếu nại sẽ là 90 ngày kể từ ngày đã nhận được quyết định hành chính hay biết được quyết định hành chính và hành vi vi phạm hành chính. Đối với những trường hợp trở ngại khách quan vì đau ốm, thiên tai, đi công tác hay học tập ở nơi xa dẫn đến việc người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hạn thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hạn khiếu nại.

Sau khi đã nhận được khiếu nại thì cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu cần phải thụ lý giải quyết và thông báo bằng văn bản tới người khiếu nại. Các cơ quan có thẩm quyền chuyển khiếu nại đến cho cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp biết. Những trường hợp không thụ lý giải quyết cần phải được nêu rõ lý do.

Thời hạn giải quyết khiếu nại sẽ không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý. Đối với những trường hợp phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày.

Thủ tục khiếu nại lần đầu khi thu hồi đất vi phạm pháp luật
Thủ tục khiếu nại lần đầu khi thu hồi đất vi phạm pháp luật

Khiếu nại lần hai

Về thủ tục khiếu nại lần hai sẽ được áp dụng trong trường hợp người giải quyết khiếu nại không đồng ý với những quyết định giải quyết lần đầu hay bị quá về thời hạn quy định mà khiếu nại lần đầu không được giải quyết. Lúc này người khiếu nại phải gửi đơn kèm theo các quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hay các tài liệu có liên quan cho người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai.

Người khiếu nại lần hai sẽ nộp đơn cho thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu. Thời hiệu giải quyết khiếu nại sẽ không quá 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại mà lần đầu khiếu nại không được giải quyết.

Trong 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại thì bên có thẩm quyền sẽ giải quyết khiếu nại lần 2.

Thủ tục khiếu nại lần hai khi thu hồi đất vi phạm pháp luật
Thủ tục khiếu nại lần hai khi thu hồi đất vi phạm pháp luật

Thủ tục khởi kiện quyết định thu hồi đất trái pháp luật

Đối với quyết định thu hồi đất mà người khởi kiện đã thực hiện việc khiếu nại tới Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện hay Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong khoảng thời gian từ ngày 1/6/2006 tới ngày 1/7/2011 mà không được giải quyết hay không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại thì sẽ được khởi kiện quyết định thu hồi đất tại Tòa án trong thời hạn 1 năm.

Thẩm quyền Tòa án giải quyết sẽ là Tòa án cấp huyện hoặc cấp tỉnh. Nơi đây sẽ tiến hành giải quyết sơ thẩm về vụ án hành chính.

Thời hạn chuẩn bị xét xử sẽ là 4 tháng kể từ ngày thụ lý vụ án.

Sau đó sẽ xét xử sơ thẩm và cuối cùng là xét xử phúc thẩm (nếu có)

Thủ tục khởi kiện thu hồi đất trái pháp luật
Thủ tục khởi kiện thu hồi đất trái pháp luật

Trên đây là toàn bộ những hướng dẫn có liên quan tới thủ tục khiếu nại, khởi kiện về quyết định thu hồi đất trái pháp luật. Hy vọng rằng bài viết sẽ mang đến những thông tin hữu ích giúp bạn có thể thực hiện được các thủ tục này đúng với quy định của pháp luật khi cần thiết. Cảm ơn bạn đã quan tâm và theo dõi bài viết này của chúng tôi.

Xem thêm: