Bản tin Dak Lak

Quy định bồi thường về đất và xử lý tài sản trên đất bị thu hồi

Một trong những vấn đề có liên quan tới mặt pháp lý và rất dễ phát sinh tranh chấp nhất trong đất đai đó chính là bồi thường về đất và xử lý tài sản trên đất bị thu hồi. Để giải đáp về vấn đề này mời các bạn theo dõi ngay bài viết dưới đây của chúng tôi.

Thời gian kiểm kê, bồi thường tài sản đất đai là bao lâu?

Theo như quy định đã được nêu rõ tại Khoản 1, khoản 2 Điều 93 Luật Đất đai năm 2013 đã có quy định về chi trả tiền bồi thường và hỗ trợ định cư cụ thể như sau:

+ Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi đất từ phía cơ quan nhà nước có thẩm quyền có hiệu lực thi hành thì phía cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường cần phải chi trả tiền bồi thường và hỗ trợ cho người có đất thu hồi.

+ Đối với trường hợp cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường chậm chi trả thì khi thanh toán tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi, ngoài tiền bồi thường và hỗ trợ theo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì phía người có đất thu hồi còn sẽ được thanh toán thêm một khoản tiền đúng bằng mức tiền chậm nộp dựa theo đúng quy định của pháp luật quản lý thuế tính trên số tiền chậm trả và thời gian chậm trả.

Thời gian kiểm kê, bồi thường tài sản trên đất theo quy định của pháp luật
Thời gian kiểm kê, bồi thường tài sản trên đất theo quy định của pháp luật

Mức bồi thường tài sản trên đất khi bị thu hồi đất

Theo quy định về hỗ trợ khi thu hồi đất, tài sản trên đất là hợp pháp thì sẽ nhận được bồi thường theo như quy định tại Điều 89 của Luật Đất đai năm 2013. Cụ thể như sau:

+ Đối với nhà ở hay các công trình phục vụ sinh hoạt có gắn liền với đất của các cá nhân, hộ gia đình hay người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài nếu như bị Nhà nước thu hồi đất và buộc phải tháo dỡ toàn bộ công trình hay một phần mà phần còn lại vẫn không đảm bảo về tiêu chuẩn kỹ thuật theo đúng như quy định của pháp luật thì phía chủ sở hữu nhà ở, công trình đó sẽ được bồi thường bằng đúng với giá trị xây dựng mới của nhà ở, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương.

Trong trường hợp phần còn lại của nhà ở, công trình vẫn đảm bảo về các tiêu chuẩn kỹ thuật dựa theo quy định của pháp luật thì sẽ được bồi thường theo mức thiệt hại thực tế.

+ Đối với những công trình xây dựng khác, những nhà ở gắn liền với đất và không thuộc vào trường hợp được quy định tại Khoản 1 Điều 89 thi khi Nhà nước thực hiện thu hồi đất mà bị tháo dỡ toàn bộ hay một phần, phần còn lại không đảm bảo được về các tiêu chuẩn kỹ thuật theo đúng quy định của pháp luật thì sẽ được bồi thường về thiệt hại theo quy định của Chính phủ.

+ Đối với những công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội có gắn liền với đất và đang sử dụng không thuộc vào trường hợp được quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 89 thì mức bồi thường sẽ được tính bằng giá trị xây dựng mới của các công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương và đúng theo quy định của pháp luật.

Mức bồi thường tài sản trên đất khi bị thu hồi đất
Mức bồi thường tài sản trên đất khi bị thu hồi đất

Trường hợp bị thu hồi đất nhưng không được bồi thường tài sản

Nếu như tài sản trên đất bị thu hồi thuộc vào các trường hợp dưới đây thì sẽ không nhận được bồi thường tài sản. Cụ thể như:

  • Tài sản gắn liền với đất thuộc vào các trường hợp thu hồi do vi phạm pháp luật đất đai

Theo như quy định tại Khoản 1 Điều 92 Luật Đất đai năm 2013 thì tài sản gắn liền với đất sẽ thuộc vào một trong các trường hợp thu hồi đất sau thì sẽ không được bồi thường.

+ Sử dụng đất không đúng với mục đích được Nhà nước giao, cho thuê và công nhận quyền sử dụng đất...

+ Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất.

+ Đất không được quyền tặng cho, chuyển nhượng theo như quy định mà nhận tặng cho hay chuyển nhượng.

+ Đất không được chuyển quyền sử dụng đất theo đúng quy định.

+ Đất được nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn là 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng chấm 24 tháng so với tiến độ được ghi trong dự án đầu tư.

Trường hợp bị thu hồi đất nhưng không được bồi thường tài sản
Trường hợp bị thu hồi đất nhưng không được bồi thường tài sản
  • Tài sản gắn liền với đất thuộc vào các trường hợp thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật

+ Cá nhân sử dụng đất chết và không có người thừa kế.

+ Đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn.

  • Tài sản gắn liền với đất được tạo lập trái với quy định hoặc sau khi có thông báo thu hồi hoặc không còn sử dụng

Trên đây là một số thông tin có liên quan tới bồi thường và xử lý tài sản trên đất khi bị thu hồi. Hy vọng đây sẽ là những thông tin có ích đối với các bạn đọc.

Xem thêm: