Bản tin Dak Lak

Quyền và nghĩa vụ người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 2022

Mỗi một doanh nghiệp đều phải có ít nhất một người đại diện pháp luật. Quyền hạn và nghĩa vụ của người này được quy định rõ ràng, chi tiết trong Luật Doanh nghiệp 2022. Vậy người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là gì? Quyền và nghĩa vụ như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là gì?

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là một hoặc nhiều cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các giao dịch của doanh nghiệp. Người này sẽ đại diện cho doanh nghiệp với tư cách là người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền và nghĩa vụ liên quan trước Tòa án, Trọng tài và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Tùy vào mỗi loại hình doanh nghiệp mà người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp sẽ đảm nhiệm một chức danh khác nhau. Chức danh quản lý, số lượng người đại diện, quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật sẽ được quy định rõ trong điều lệ công ty.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là gì?
Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là gì?

Chức danh người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Như đã nói, tùy vào loại hình doanh nghiệp mà người đại diện theo pháp luật sẽ đảm nhiệm các chức danh khác nhau. Cụ thể:

Người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 1 thành viên

Nếu loại hình doanh nghiệp này do cá nhân làm chủ sở hữu. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có thể đảm nhiệm các chức danh như: Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc,...

Nếu công ty TNHH 1 thành viên là do tổ chức làm chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp sẽ đảm nhiệm một trong những chức danh như: Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc,...

Đại diện theo pháp luật có thể đảm nhiệm nhiều chức danh khác nhau
Đại diện theo pháp luật có thể đảm nhiệm nhiều chức danh khác nhau

Người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Đối với loại hình doanh nghiệp này, người đại diện theo pháp luật có thể đảm nhiệm một số chức danh như: Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

Người làm đại diện theo pháp luật cho công ty cổ phần có thể đảm nhiệm một số các chức danh như: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc hoặc chức vụ khác quy định trong điều lệ công ty.

Người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh

Với loại hình doanh nghiệp này, người đại diện theo pháp luật có thể đảm nhiệm một số chức danh cụ thể như: Thành viên hợp danh, người giữ chức vụ hoặc đồng thời giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc công ty.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân

Không giống với các loại hình doanh nghiệp trên, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân chính là người làm chủ của doanh nghiệp đó.

Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Luật Doanh nghiệp Việt Nam 2020 quy định về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp như sau:

Trách nhiệm

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải có trách nhiệm:

 • Thực hiện quyền và nghĩa vụ một cách tốt nhất để đảm bảo mang lại lợi ích hợp pháp cho doanh nghiệp mình;
 • Trung thành với lợi ích doanh nghiệp, tuyệt đối không lạm dụng chức vụ, sử dụng các thông tin, cơ hội kinh doanh và các tài sản khác của doanh nghiệp để tư lợi cá nhân hãy phục vụ lợi ích cho một tổ chức, cá nhân khác;
 • Thông báo đầy đủ, kịp thời và chính xác cho doanh nghiệp về doanh nghiệp mà cá nhân người đại diện và những người có liên quan làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp;
 • Nếu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp vi phạm trách nhiệm gây thiệt hại cho doanh nghiệp, người đó phải có trách nghiệm đối với các thiệt hại đó.
Người đại diện phải trung thành với lợi ích của doanh nghiệp 
Người đại diện phải trung thành với lợi ích của doanh nghiệp

Quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp giữ các chức danh Tổng giám đốc/ Giám đốc sẽ có quyền và nghĩa vụ cụ thể như sau:

 • Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh mà không thuộc thẩm quyền của Chủ tịch công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị.
 • Tổ chức, thực hiện các quyết định của Chủ tịch công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị.
 • Tổ chức, thực hiện các kế hoạch kinh doanh, phương án đầu tư của công ty.
 • Kiến nghị lên cấp trên những phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty.
 • Tuyển dụng lao động mới.
 • Miễn nhiệm, bãi nhiệm, bổ nhiệm các chức danh quản lý trong công ty (không tính những chức danh thuộc thẩm quyền của Chủ tịch công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị).
 • Đưa ra các quyết định về tiền lương và quyền lợi của người lao động trong công ty, kể cả những người quản lý thuộc thẩm quyền.
 • Kiến nghị lên cấp trên các phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh.

Như đã nói, tùy vào mỗi loại hình doanh nghiệp mà người đại diện theo pháp luật sẽ đảm nhiệm một chức vụ, có quyền và nghĩa vụ khác nhau theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2022.

ĐDPL có quyền quyết định công việc kinh doanh của doanh nghiệp
ĐDPL có quyền quyết định công việc kinh doanh của doanh nghiệp

Chắc hẳn với những thông tin trên đây thì các bạn cũng biết được người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là gì? Quyền và nghĩa vụ như thế nào rồi phải không? Nếu bạn còn bất cứ thắc mắc gì cần giải đáp thì hãy liên hệ cho chúng tôi để được hỗ trợ.

Xem thêm: