Bản tin Dak Lak

Văn hoá - Lịch sử

Những lời nói vần của người Ê đê có ý nghĩa gì?

Những lời nói vần của người Ê đê có ý nghĩa gì?

Ê đê vốn là một cộng đồng mang nhiều nét đặc sắc trong nền văn hóa và phong tục tập quán của mình. trong số đó, nổi bật lên đó là những lời nói vần của người Ê đê. Những câu nói này không chỉ được...

Xem thêm