Bản tin Dak Lak

Kinh tế

Kinh nghiệm cải tạo đất trồng rau trong thùng xốp

Kinh nghiệm cải tạo đất trồng rau trong thùng xốp

Đất trồng là yếu tố quan trọng quyết định trực tiếp đến quá trình phát triển của rau. Trồng rau trong thùng xốp, thùng nhựa sau một thời gian đất sẽ bị bạc dinh dưỡng, bạc màu, chai đất và nhiễm...

Xem thêm