Bản tin Dak Lak

Nhà đất

Tình trạng thu hồi đất của dân bán cao hơn 50 lần

Tình trạng thu hồi đất của dân bán cao hơn 50 lần

Thu hồi đất là việc làm mà nhà nước thực hiện nhằm mục đích xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích của cộng đồng, của quốc gia. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn xuất hiện tình trạng thu hồi...

Xem thêm
Nhà nước không thu hồi đất thay doanh nghiệp?

Nhà nước không thu hồi đất thay doanh nghiệp?

Theo như Luật Đất đai đã quy định, nhà nước chỉ thu hồi đất của dân để phục vụ cho lợi ích công cộng, dự án phát triển kinh tế - xã hội. Ngoài ra nhà nước không thu hồi đất thay doanh nghiệp. Nếu...

Xem thêm